SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W USTRZYKACH DOLNYCH          Ośrodek jest placówką oświatową zajmującą się edukacją i terapią uczniów z różnym stopniem upośledzenia umysłowego.

Ośrodek przeznaczony jest dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Organem prowadzącym jest Powiat Bieszczadzki.

Cele ośrodka:

- Wspieranie rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży
- Kształtowanie osobowości i wspieralnie rozwoju moralnego uczniów
- Promowanie zdrowego trybu życia
- Udział w życiu społecznym

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego wchodzą:

- Szkoła podstawowa
- Gimnazjum
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa, kstałcąca w zawodach: kucharz małej gastronomii oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
- Internat